PROCESUL-VERBAL DE PREZENTARE A RECLAMAŢIEI Nr. ………………. / ………………………… 


Magazin: Didy & Kiddy Fashion SRl, Sannicolau Mare, Iancu Jianu 11, telefon 0720571711


Clientul ..........................................................................................................................................................................................

     (nume, prenume, semnătură, adresa de contact, telefon de contact)


Obiectul reclamaţiei:...................................................................................................................................................................


Documentele prezentate : certificat de garantie / bon fiscal/factura nr......    / data ................ Reclamatia scrisa a  clientului ................................................................................................................................................. Predarea - primirea bunului


 * starea bunului la predarea in vederea repararii dupa constatarea vanzatorului

* observatiile vanzatorului ........................................................................................................................................................DOCUMENT DE rezolvare A RECLAMAŢIEI


Astăzi ..............................., în conformitate cu datele menţionate în Procesul-verbal de prezentare a reclamaţiei Nr. …/…….

şi în urma efectuării activităţii de service (descrisă în Certificatul de garanţie), produsul reclamat, respectiv................................

...........................................................................................................................................................................................................

a fost predat clientului. Calitatea reparaţiei efectuate a fost demonstrată clientului.

Clientul este satisfăcut de activitatea de service efectuată şi nu mai există motive pentru reclamaţii.


 Client ............................................................................. .......................................................................................................................           

(nume, prenume, semnătură)Termenul de efectuare a reparaţiei ……………………….zile (de la data prezentarii in Service a produsului reclamat) 

Numele şi semnătura clientului / utilizatorului ….....................................................................................................................


Numele şi semnătura tehnicianului de service ………………………………………………………………………………..